Eğitim

2-3 YAS ÇOCUK GRUBU
2-3 yaş arasındaki dönem büyümenin en zor dönemlerinden biridir. Bu zor dönemde çocuk bağımsızlık duygusu ile pek çok şeyi kendi başına yapmak ister, ancak yaptığı her iş için yetişkinlerin onayını ve desteğini görmek ister. Yapmak istediği şeyler kısıtlanır ise olumsuz davranışlara yönelir, önerilen şeyin tersini yapar, öfke ve ağlama nöbetleri gösterebilir. Bu dönemi doğal bir geçiş dönemi olarak görmek, sakin ve sabırlı davranmak çok önemlidir.

3-4 YAS ÇOCUK GRUBU
3 yaşından itibaren çocuk, oyun çağına girer. Motor becerileri de iyice gelişmiştir. Bilişsel, dil gelişimi de, ilerlemektedir. Sayı sayar, renkleri, kavramları öğrenir, soru sorar, benlik ve cinsiyet duygusu gelişmeye başlar. Ben merkezli dönemden topluma dönük duruma geçmeye başlamıştır. Çevre onlar üzerinde iyice etkilidir ve nasıl bir birey olacağını iyice araştırır.

5-6 YAS ÇOCUK GRUBU
5–6 yaşta toplum ve kendinden beklenen davranışlar üzerine odaklanır. Hoşlandığı bir şeyi tanımlarken nefret etmek türünden şiddetli duygular içeren sözler kullanır. Kendi hayatından sorumlu olurken sizinde hayatınızdan sorumluymuş gibi davranır.Doğru-yanlış gelişmeye başlar. Sizin istediğinizin dışında farklı bir şey yaptığında suçluluk başlar. Acıma duygusu geliştiği için yardımseverlik fazla. Bilinmeyen için merak duyulur.