Verilen Eğitimler

Verilen Eğitimler

Verilen Eğitimler

Verilen Eğitimler

Türkçe Etkinliği
Türkçe Dil Etkinliğinde öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden – sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır.

Drama
Öğrencilerimizin duygularını fark edebilmeleri ve uygun şekilde ifade edebilmelerini amaçlayan çalışmalarda, rol paylaşımı ile canlandırmalar ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik, etkin olarak katıldıkları dramatizasyonlar yapılmaktadır.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
kitap-iconOkuma yazmaya hazırlık çalışmalarında kavram gelişimini desteklemek, sayma, eşleştirme, sınıflama gibi matematiğe temel teşkil eden becerileri geliştirmek, konum ve yönlerle ilgili farkındalığı arttırmak, görsel ve işitsel ayrımlaştırma becerisini geliştirmek, el – göz koordinasyonu ve çizgileri doğru yönde yazma çalışmaları yapmak amaçlanmıştır.

Fen ve Matematik Etkinlikleri
Öğrencilerimizin öğrenmeye ve araştırmaya meraklarını arttıracak, deneyler, matematikgözlemler, geziler ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Fen ve doğa etkinliklerinde amacımız öğrencilerin yaşayarak, deneyerek, keşfederek ve gözlem yaparak öğrenmelerine olanak fensağlamaktır.

Sanat Etkinlikleri
Sanat etkinliklerinde çocukların doğuştan getirdikleri yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak için ortam ve olanaklar hazırlanmaktadır. Sanata ilgi duyan, sanat eserlerine değer veren ve koruyan öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır. Renk, biçim, duyu ve estetik gelişimini ve yaratıcılığı sağlayacak eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır.

Müzik ve Dans Etkinlikleri
Ritm ve estetik duygularını geliştirir, müzik ile hareketi birleştirmeyi sağlar.

İngilizce Etkinliği
İngilizce, okulumuzda gündelik yaşamda yerini almaktadır. Oyunlarda, şarkılarda ilk İngilizce sözcükler ve kavramlarla tanışılır.

Şahinler Çocuk Yuvası

Uncategorized

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~