Egitim

Egitim

Egitim

Verilen Eğitimler

Türkçe Etkinliği
Türkçe Dil Etkinliğinde öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden – sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır.

Drama
Öğrencilerimizin duygularını fark edebilmeleri ve uygun şekilde ifade edebilmelerini amaçlayan çalışmalarda, rol paylaşımı ile canlandırmalar ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik, etkin olarak katıldıkları dramatizasyonlar yapılmaktadır.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
kitap-iconOkuma yazmaya hazırlık çalışmalarında kavram gelişimini desteklemek, sayma, eşleştirme, sınıflama gibi matematiğe temel teşkil eden becerileri geliştirmek, konum ve yönlerle ilgili farkındalığı arttırmak, görsel ve işitsel ayrımlaştırma becerisini geliştirmek, el – göz koordinasyonu ve çizgileri doğru yönde yazma çalışmaları yapmak amaçlanmıştır.

Fen ve Matematik Etkinlikleri
Öğrencilerimizin öğrenmeye ve araştırmaya meraklarını arttıracak, deneyler, matematikgözlemler, geziler ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Fen ve doğa etkinliklerinde amacımız öğrencilerin yaşayarak, deneyerek, keşfederek ve gözlem yaparak öğrenmelerine olanak fensağlamaktır.

Sanat Etkinlikleri
Sanat etkinliklerinde çocukların doğuştan getirdikleri yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak için ortam ve olanaklar hazırlanmaktadır. Sanata ilgi duyan, sanat eserlerine değer veren ve koruyan öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır. Renk, biçim, duyu ve estetik gelişimini ve yaratıcılığı sağlayacak eğlenceli çalışmalar yapılmaktadır.

Müzik ve Dans Etkinlikleri
Ritm ve estetik duygularını geliştirir, müzik ile hareketi birleştirmeyi sağlar.

İngilizce Etkinliği
İngilizce, okulumuzda gündelik yaşamda yerini almaktadır. Oyunlarda, şarkılarda ilk İngilizce sözcükler ve kavramlarla tanışılır.

Okulumuzda Kullandığımız Eğitim Metodları

Kreş, Anaokulu dönemindeki çocuklar 2-6 yaş arasında çevrelerindeki dünyayı nasıl algılayacaklarına ve nasıl etkileşimde bulunacaklarına dair  düşünsel yapı oluştururlar. Bu yapı; kişilik ve davranışlara temel oluşturarak, çocukların bütün hayatı boyunca onlara eşlik eder.

2-3 YAS ÇOCUK GRUBU
2-3 yaş arasındaki dönem büyümenin en zor dönemlerinden biridir. Bu zor dönemde çocuk bağımsızlık duygusu ile pek çok şeyi kendi başına yapmak ister, ancak yaptığı her iş için yetişkinlerin onayını ve desteğini görmek ister. Yapmak istediği şeyler kısıtlanır ise olumsuz davranışlara yönelir, önerilen şeyin tersini yapar, öfke ve ağlama nöbetleri gösterebilir. Bu dönemi doğal bir geçiş dönemi olarak görmek, sakin ve sabırlı davranmak çok önemlidir.

3-4 YAS ÇOCUK GRUBU
Toplumsal kültür, bu etkileşimlerin içeriğini şekillendirmektedir.
3 yaşından itibaren çocuk, oyun çağına girer. Motor becerileri de iyice gelişmiştir. Bilişsel, dil gelişimi de, ilerlemektedir. Sayı sayar, renkleri, kavramları öğrenir, soru sorar, benlik ve cinsiyet duygusu gelişmeye başlar. Ben merkezli dönemden topluma dönük duruma geçmeye başlamıştır. Çevre onlar üzerinde iyice etkilidir ve nasıl bir birey olacağını iyice araştırır.

5-6 YAS ÇOCUK GRUBU
5–6 yaşta toplum ve kendinden beklenen davranışlar üzerine odaklanır. Hoşlandığı bir şeyi tanımlarken nefret etmek türünden şiddetli duygular içeren sözler kullanır. Kendi hayatından sorumlu olurken sizinde hayatınızdan sorumluymuş gibi davranır.Doğru-yanlış gelişmeye başlar. Sizin istediğinizin dışında farklı bir şey yaptığında suçluluk başlar. Acıma duygusu geliştiği için yardımseverlik fazla. Bilinmeyen için merak duyulur.

 

Çocuğun gelişimini ve yaratıcılığını engelleyen kalıplaşmış, katı, geçerliliğini yitirmiş değer yargıları ve geleneksel eğitim metodlarına karşı koyması için aktif, bağımsız, yaratıcı, gözlemci ve zihinsel potansiyelini kullanabilen birey olarak yetiştirilmesi gerekir.