Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Günümüzde, gittikçe ihtiyaç haline gelen anaokullarının, çocuklara kattığı değerin önemi büyüktür. Çocuk gelişiminde Anaokulunun eğitime kattığı destek, yadsınamaz. Araştırmalar zekânın %78’inin anaokulunda gelişmekte olduğu yönündedir. Bu eğitimden geçen, çocukların %98’inin hayatta daha başarılı olduğu görülmüştür.

ANAOKULUNUN ÇOCUĞUN PSİKOLOJİK GELİŞİMİNE ETKİSİ;
Hayal ve gerçek arasındaki ayrımı yapmayı öğrenir.ggunes Olumlu kişilik gelişimini sağlar. Sinir sisteminin gevşemesi, iç sıkıntının giderilmesine yardımcı olur. Kendini ifade etmesine yardımcı olur.agac Saldırganlık dürtüsünün boşalmasını sağlar.

ANAOKULUNUN ÇOCUĞUN FİZİKSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ;
Vücudun düzgün ve orantılı gelişmesine sebep olur. Vücudun denge unsurunu geliştirir. Güç kontrolünü sağlar. Hareket uyumu, ritm hareket esnekliği sağlar.

ANAOKULUNUN ÇOCUĞUN ZEKÂ GELİŞİMİNE ETKİSİ;
Problem çözme becerisini arttırır Dikkati yoğunlaştırma becerisini geliştir. Muhakeme yeteneğini geliştirir. Tahmin edebilme becerisini geliştirir.